Våra tjänster

Våra tjänster

Inga arbeten är för stora eller för små för oss. Kontakta oss så lämnar vi en offert på önskad tjänst. Vi arbetar inom följande områden.

Värmelösningar:
Vi arbetar med alla typer av värmelösningar, bland annat bergvärme, jordvärme, luftvärme, solvärme, vattenvärme, ved, pellets och olja. Vi samarbetar bland annat med Bosch när det gäller värmepumpar och med Baxi när det gäller vedpannor, pelletspannor, pelletskaminer och pelletsbrännare.

Vattenlösningar:
Vi hjälper till med att dra in vatten till olika typer av fastigheter såsom ladugårdar, bostadshus m.m.

Sanitet:
Vill du bygga om ditt badrum, kök eller WC?
Vi bygger nytt och reparerar alla typer av vatteninstallationer
i kök, badrum eller WC.